Åbn undermenuer...

Krydstabel

Krydstabeller dannes, når man kombinerer to tabeller med hinanden. Typisk i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse, hvor man fx krydstabulerer politisk holdning med køn, indkomst, erhverv eller lignende. Formålet er at se, hvordan to variable samvarierer, dvs. om der optræder interessante sammenhænge: Er kvinder mere venstreorienterede end mænd, stemmer privat ansatte mere borgerligt end offentligt ansatte? Krydstabuleringen er normalt det mest spændende ved analysen af surveyundersøgelser, men ikke alle spørgeskemaprogrammer har denne facilitet indbygget. Det gælder bl.a. Lectio. Men så er det normalt muligt at eksportere sine data til Excel eller et andet regneark, hvor man så via pivottabeller kan foretage sin krydstabulering.

 

 

Figurer