Åbn undermenuer...

Alderspyramide

En grafisk fremstilling af befolkningens fordeling på aldersintervaller fordelt på mænd og kvinder har karakter af en pyramide, idet årgangene pga. dødeligheden mindskes med alderen. Men figuren kan ændre karakter og til en vis grad fravige pyramideformen, hvis der i perioder er store variationer mht. fertilitet og børnedødelighed. Således præger de meget store fødselsårgange i 1940erne i forhold til senere perioder stadig den danske alderspyramide i toppen.

Alderspyramiderne kan bl.a. illustrere samfundsudviklingen over en længere periode, herunder markante forskelle, hvis man sammenligner i-lande og u-lande. I de førstnævnte vil pyramiden være høj og slank pga. en tendens til faldende fertilitet og længere levealder, mens den i u-landene trods stor børnedødelighed vil være bred og lav pga. kort gennemsnitlig levealder.