Åbn undermenuer...

Alderspyramide

En grafisk fremstilling af befolkningens fordeling på aldersintervaller fordelt på mænd og kvinder har karakter af en pyramide, idet årgangene pga. dødeligheden mindskes med alderen. Men figuren kan ændre karakter og til en vis grad fravige

Få adgang til Samfundsfag.dk