Åbn undermenuer...

Indeksberegning

Ved sammenligning af tal kan man bruge indeks. Indeks bruges især ved beskrivelse af udviklingen i forskellige størrelser, f.eks. udviklingen i forskellige varers priser (se forbrugerindeks). Man vælger her et bestemt år som basisår.

Få adgang til Samfundsfag.dk