Åbn undermenuer...

Indeksberegning

Ved sammenligning af tal kan man bruge indeks. Indeks bruges især ved beskrivelse af udviklingen i forskellige størrelser, f.eks. udviklingen i forskellige varers priser (se forbrugerindeks). Man vælger her et bestemt år som basisår. Priserne i basisåret sættes lig 100, og priserne de følgende år sættes i forhold til priserne i basisåret. Er prisen steget med 25% er indekstallet 125 osv.

 

 

Læs videre