Åbn undermenuer...

Kvartil

Ved beregning af statistiske fordelinger kan man benytte sig af fraktiler. De enkelte observationer sættes så at sige op på række efter størrelse, hyppighed eller lignende. Den midterste observation kaldes medianen eller 50 %-fraktilen. I en

Få adgang til Samfundsfag.dk