Åbn undermenuer...

Fraktil

Fraktiler er et af de mål, man kan benytte ved beregning af statistiske fordelinger. De enkelte observationer sættes så at sige op på række. Ved 100 observationer betegner 85%-fraktilen således observation nr. 85 fra neden og nr. 15 fra oven. Fraktiler, fx medianen (50%-fraktilen) og øvre og nedre kvartil (henholdsvis 75%-fraktilen og 25%-fraktilen) benyttes især ved indkomststatistik. I sådanne statistikker er indkomsterne ofte inddelt efter kroner med angivelse af, hvor mange der befinder sig i et bestemt indkomstinterval. For præcist at udregne de forskellige fraktiler må man derfor benytte sig af kumulation og interpolationsberegninger.

 

 

Læs videre