Åbn undermenuer...

Analyse

I en analyse adskiller vi tekster, billeder, grafik og statistisk materiale i deres enheder for i sidste ende at sætte dem sammen på en ny måde. Forinden har vi dog bearbejdet dem, fx regnet på tallene, påvist statistiske sammenhænge, sammenlignet og karakteriseret synspunkter. Når vi i skriftlige opgaver redegør, sammenligner, undersøger og diskuterer, arbejder vi på et analytisk niveau. Det, der styrer vores analyse, er de spørgsmål eller den problemformulering, vi skal besvare. Det modsatte af en analyse er beskrivelse og referat, hvor materialet ikke gøres til genstand for nogen egentlig bearbejdning.