Åbn undermenuer...

Gennemsnitsmål

Gennemsnitsmål eller statistiske mål er en form for midterværdier. De viser ikke det samme, og det bør man være opmærksom på, når man møder dem eller skal vælge imellem dem. Det mest benyttede gennemsnitsmål er det aritmetriske gennemsnit, som også kaldes middelværdien. Gennemsnitsindkomsten i Danmark måles ved at summere alle indkomster og dividere med antal indkomstmodtagere. Medianen er den midterste indkomst, dvs. den indkomst, hvor der er ligeså mange, der tjener mere, som dem, der tjener mindre. Modus (kaldes også tilstand eller typetal) er den værdi, der optræder hyppigst. Det kan fx være karakteren 7 i en klasse. Hvis man har tallene præsenteret i et regneark, er det meget nemt at beregne de forskellige gennemsnit og de positionsmål (fx spredning, standardafvigelse mv.), der er knyttet til dem.

 

 

Læs videre