Åbn undermenuer...

Standardafvigelse

Standardafvigelse, som også kaldes spredningen, er knyttet til de forskellige gennemsnitsmål (aritmetrisk gennemsnit, median, modul), som kan beregnes i forbindelse med statistiske fordelinger. Disse gennemsnitsmål bruges til at nuancere gennemsnittene med. Fx kan to klasser have det samme aritmetriske karaktergennemsnit, men i den ene klasse dækker dette over meget store udsving i begge ender, hvorimod karaktererne i den anden klasse er samlet omkring midten. Standardafvigelsen viser så, hvor meget de enkelte karakterer (= observationer) afviger fra gennemsnittet. Standardafvigelsen beregnes efter følgende formel

 

 

Læs videre