Åbn undermenuer...

Korrelation

Hvis to variable udviser en systematisk sammenhæng, siges de at korrelere. Er der fx en sammenhæng mellem indkomst og levealder, kan denne sammenhæng udtrykkes i korrelationskoefficienten, som kan have værdier mellem 1 og -1, hvor 1 betyder fuldstændig korrelation, og -1 udtrykker fuldstændig mangel på korrelation. Man kan relativt nemt beregne korrelationen mellem to dataserier i et regneark.