Åbn undermenuer...

Bias

Er et metodisk begreb, der betyder, at en tekst eller en undersøgelse lider af en bestemt skævhed ved, at den systematisk udelader vigtige variable eller synsvinkler, som kunne nuancere eller give et andet resultat. Fx ved, at man i en undersøgelse kun leder efter bestemte data eller i en analyse kun bruger en marxistisk eller liberalistisk tilgang. Selv om man tilstræber at undgå bias, er det i praksis svært, ikke mindst når man taler om kulturel bias, hvor man fortolker fænomener ud fra de normer og værdimålestokke, der gælder i ens egen kultur.

 

 

Læs videre