Åbn undermenuer...

Frekvensfordeling

En frekvensfordeling viser den hyppighed, med hvilken bestemte karakteristika optræder i en gruppering. Frekvens og hyppighed bruges derfor synonymt. Frekvenserne kan vises som rå tal i de forskellige grupperinger, der omregnes til en lodret procentfordeling. Men da grupperne ikke altid er lige store, beregnes frekvensen derfor oftest som et procenttal inden for den enkelte gruppe. Gymnasiefrekvensen i forskellige erhvervsgrupper beregnes derfor som den procent af en årgang unge i de enkelte grupper, som tager en gymnasial uddannelse. Frekvenser er meget egnede til at give overblik, men man skal være varsom med at bruge dem ved små talangivelser. Grafisk vises frekvensfordelinger i et histogram.

 

 

Læs videre