Åbn undermenuer...

Uafhængig variabel

Begrebet bruges ved opstilling af hypoteser og modeller, især når man skal undersøge statistiske sammenhænge. Det, der står i fokus for en undersøgelse, altså det, man vil forklare, kaldes den afhængige variabel. De mulige forklaringer, hvis sammenhæng med den afhængige variabel man vil undersøge, kaldes den uafhængige variabel.