Åbn undermenuer...

Induktion

At arbejde induktivt vil sige, at man slutter ud fra enkelttilfælde til mere generelle påstande - fra empiri til teori. I samfundsvidenskaben har gentagne undersøgelser af sammenhængen mellem social baggrund og levevilkår som uddannelsesforløb, sundhed og kriminalitet resulteret i det almene begreb social arv. På samme måde bygger Minervamodellens livsstilsgrupper på omfattende undersøgelser af befolkningens værdier, ligesom Phillipskurven er baseret på indsamling af historiske data vedrørende sammenhængen mellem lønstigninger og arbejdsløshed. Men de empiriske undersøgelser sker ikke i et tomrum, dvs. uden at man på forhånd har en formodning eller en hypotese om bestemte sammenhænge. Så normalt vil man gå mere hypotetisk-deduktivt frem.