Åbn undermenuer...

Kausalitet

Kausalitet handler om forholdet mellem årsag og virkning, og begrebet tager udgangspunkt i den klassiske fysiks mekaniske forklaringer, dvs. hvis A sker, så sker B. Denne tankegang blev tidligt overført på samfundsvidenskaberne, hvor den fx indgår i konstruktionen af matematisk-baserede økonomiske modeller. Når det drejer sig om menneskelig adfærd, kan det dog være meget svært at udpege én eller få faktorer som forklarende variable, fx i forbindelse med et valgresultat. Man har derfor forsøgt at indføje mellemkommende variable, men kritikere af kausalitetstankegangen har anført, at samfundet og den menneskelige adfærd er så kompliceret, at det er vanskeligt overhovedet at konkludere med rimelig sikkerhed om årsag virkning. Derimod kan man i samfundsvidenskaberne meget mere præcist påvise sammenhænge, som kan præciseres ved hjælp af korrelations- og regressionsanalyser. Eller man kan operere med andre typer af forklaringer, fx strukturelle og funktionelle.