Åbn undermenuer...

Idealtype

En idealtype er et fænomen fx en aktør eller model - som er en konstruktion, dvs. at man ikke forventer at finde den i sin rene form i virkeligheden. Men som analytisk værktøj kan idealtyper være nyttige at forholde sig til. Begrebet stammer fra sociologen Max Weber, som fx beskrev den moderne rationelle bureaukrat. Idealtyper er ofte rationelle, fx i public choice-teorien og i økonomien med dens homo economicus. Minervamodellen opstiller 4 idealtyper af livsstilsaktører med hver sin farve baseret på sociologen Bourdieu. Disse idealtyper kan så bruges som en målestok i analyser af livsstilsgrupper.