Åbn undermenuer...

Signifikans

I en samfundsvidenskabelig undersøgelse, der bygger på et udvalg, f.eks. 2000 vælgere, vil der altid være en statistisk usikkerhed. Hvis de resultater, man når frem til, kun har en meget lille statistisk usikkerhed, karakteriseres de som signifikante.