Åbn undermenuer...

Definition

Definitioner præciserer de begreber, vi betjener os af. Begreberne er for det meste hentet fra hverdagssproget, og det enkelte ord skal derfor præciseres og afgrænses, sådan at begrebet kan bruges i praksis, fx i empiriske undersøgelser. Derfor skal det operationaliseres, dvs. være konkret og entydigt. Nære sociale relationer kan operationaliseres i spørgsmål som

  •     Bor du sammen med andre i en familie?
  •     Har du venner, du kan tale med om dine personlige problemer?
  •     Er du ofte alene, selv om du egentlig har lyst til at være sammen med andre?

Definitionerne skal helst være bredt accepteret, sådan at man ikke hver gang skal gøre rede for sit begrebsapparat. Det gælder ikke mindst de begreber, som i deres udgangspunkt er metaforer, men som er blevet vigtige begreber i samfundsvidenskaberne, som fx rolle, spindoktor, småstat og det økonomiske kredsløb.