Åbn undermenuer...

Hypotese

En hypotese er en formodning om sammenhænge, der kan efterprøves. F.eks. kan man have en formodning om, at ældre personer har mere indvandrerfjendske holdninger end yngre. Hypotesen kan ved en undersøgelse bekræftes eller afkræftes. Man kan sige, at en hypotese kan være forløberen til en teori.