Åbn undermenuer...

Hypotetisk-deduktiv metode

Når man deducerer noget, udleder eller konkluderer man fra en generel iagttagelse eller påstand til en mere speciel. Fx at alle lande, der har straffelove, også må have kriminalitet. Den rene deduktive metode forudsætter dog nogle overordnede sandheder, som alle er enige om. Den bruges derfor ikke i samfundsvidenskaberne og kun i begrænset omfang i naturvidenskaberne. I samfundsvidenskaberne vil man typisk starte med at formulere en hypotese for derefter at afprøve denne hypotese på virkeligheden, problematisere den og operationalisere de begreber, man arbejder med. Heri ligger deduktionen. Hypotesen bliver på den måde gjort til genstand for en empirisk afprøvning (fx via spørgeskemaundersøgelser, simulation, observation eller tekstanalyse). Resultatet vil så bekræfte eller afkræfte hypotesen og måske i sidste ende føre til mere omfattende generaliseringer: en teori. Man slutter altså ikke fra deduktion, men fra induktion.