Åbn undermenuer...

Gyldighed

Når man i en samfundsvidenskabelig undersøgelse sikrer sig, at det man faktisk måler, f.eks. ved hjælp af et spørgeskema, også er dét, som man har haft til hensigt at måle, siger man, at undersøgelsen har en høj Variabelvaliditet eller gyldighed.