Åbn undermenuer...

Respondent

Respondenterne er de svarpersoner, der optræder i spørgeskemaundersøgelser. For at sikre repræsentativiteten i en stikprøve skal respondenterne være tilfældigt udvalgt, og de skal samtidig afspejle populationen med hensyn til de variable, som antages at kunne have indflydelse på svarene.