Åbn undermenuer...

Repræsentativitet

Statistiske undersøgelser kan basere sig på totaltællinger, fx af indkomster på basis af selvangivelser. I mange tilfælde er dette dog ikke muligt, enten fordi de er for kostbare, eller fordi de data, man er interesseret i, ikke eksisterer. I de tilfælde kan man indsamle eksisterende materiale eller udspørge et udvalg af personer. I begge tilfælde må man sikre sig, at det statistiske udvalg er repræsentativt, dvs. afspejler den større gruppe - populationen - som konklusionerne af undersøgelsen skal dække. Repræsentativiteten vedrører de baggrundsvariable, som man mener kan forklare de synspunkter, der spørges ind til. Ved surveyundersøgelser er det desuden afgørende, at stikprøven er tilfældigt udvalgt, ellers går det ud over validiteten. I nogle situationer kan man gøre stikprøven repræsentativ ved at lægge vægte ind, sådan at svarene fra underrepræsenterede grupper (fx aldersgrupper, erhverv, køn) kommer til at tælle mere.