Åbn undermenuer...

Validitet

Handler om, at undersøgelser skal være gyldige, dvs. troværdige. Er det den rigtige undersøgelsesmetode, der er brugt? Validiteten er central for den måde, en undersøgelse tilrettelægges på, dens design. Hvilke begreber skal der arbejdes med, hvordan skal de operationaliseres? Skal livskvalitet måles på fx levealder, sygdomme, sociale relationer eller hvordan de enkelte personer selv oplever den? Skal kriminalitet måles på de registrerede tilfælde af overtrædelse af straffeloven, eller skal man også have fat i den skjulte kriminalitet. Skal undersøgelserne foregå ved ansigt-til-ansigt-interviews, eller vil anonyme enqueter give andre svar? Via kontrolspørgsmål kan man prøve at kontrollere, at svarene ikke er indbyrdes modstridende. Er stikprøven tilfældigt udvalgt? Har man fx ved telefoninterviews taget højde for, at dem, der kun har mobilabonnement, også kontaktes og at nogle slet ikke har telefon? Det drejer sig derfor også om undersøgelsens reliabilitet.