Åbn undermenuer...

Fred

I international politik er den enkleste definition på fred, at der er fravær af krig. Et bredere fredsbegreb vil dog også stille krav om en vis retfærdighed og harmoni. Den realistiske skole i international politik mener, at freden er bedst sikret gennem magtbalancer og alliancedannelser, mens den idealistiske skole lægger vægt på folkeretlige aftaler som FN-pagten, hvis formål er mellemfolkelig fred og sikkerhed. I dag er det almindeligt at tale om et bredere sikkerhedsbegreb, der fx også omfatter fravær af terrorisme og miljøkatastrofer. Under Den kolde Krig opstod en lang række fredsbevægelser, der talte for ensidig nedrustning, altså pacifisme.

Læs videre