Åbn undermenuer...

Systemanalyse

I international politik en abstrakt analyse af det internationale system (helheden), som delene (nationalstaterne) må tilpasse sig. Alle stater i systemet er som udgangspunkt suveræne og har nationale interesser, men de er rangordnet i stormagter og småstater, der dog alle må følge systemets spilleregler. Et multipolært system har andre spilleregler end et bipolært system, der fx har meget fasttømrede alliancer og få konflikter. Systemanalysen kan ses som en meget generel teori på et overordnet niveau. En helt anden type analyse på et konkret niveau er den udenrigspolitiske beslutningsprocesanalyse, hvor man analyserer beslutningerne ud fra de ledende politikeres adfærd, fx udenrigsministeren og statsministeren, og det udenrigspolitiske miljø omkring politikerne (embedsmænd, interessegrupper, eksperter osv.).

Figurer