Åbn undermenuer...

Polaritet

Opfattelse, hvor verden betragtes som et internationalt system, der styres af én eller flere poler, dvs. stormagter. Antallet af poler afgør, hvordan systemet fungerer, og hvilke handlemuligheder de mindre stater har. Et multipolært system har mange stormagter, der indgår skiftende alliancer, som mindre lande kan tilslutte sig. Et bipolært system har som under Den kolde Krig kun to supermagter, som andre stater frivilligt eller nødtvunget kan tilslutte sig. Siden Sovjetunionens sammenbrud har mange forskere anset verden som unipolær med USA som den helt dominerende magt. Polernes magt opfattes som regel som baseret på militær styrke. Hvis økonomiske ressourcer medregnes, kan man allerede i dag tale om et nyt multipolært system bestående af polerne USA, EU og Kina.

Figurer