Åbn undermenuer...

Fukuyama, Francis

Francis Fukuyama (født 1952), amerikansk professor, udgav i 1992 en meget omtalt og debatteret bog: ”The End of History and the Last Man”. Heri argumenterede han for, at historien som en kamp mellem ideologier var slut. Det liberale demokrati overvandt først enevælden, derpå fascismen/nazismen og under Den kolde Krig kommunismen. Det demokratiske samfundssystem stod nu som sejrherre, og vejen var banet for en udbredelse af det liberale demokrati over hele verden. Fukuyama tilhører den hovedretning inden for international politik, som man kalder idealismen.

Som svar på Fukuyamas bog skrev en anden amerikansk professor, Samuel Huntington, i 1993 en artikel og senere en bog om Clash of Civilizations. Huntington hævdede - i modsætning til Fukuyama - at fortidens konflikter baseret på ideologier ville blive afløst af nye konflikter på grund af uforenelige værdier og kulturer, som Huntington samlede i begrebet civilisationer.

Figurer