Åbn undermenuer...

Clash of Civilizations

Den nu afdøde amerikanske professor Samuel Huntington fremsatte i 1993 en teori, der gjorde op med troen på en fredelig verden efter Den kolde Krigs afslutning. Han forudsagde, at fremtidens konflikter ikke ville handle om ideologier, men om uforenelige kulturer og værdier, som han sammenfattede i begrebet civilisationer. Han udpegede syv civilisationer med tydelige brudflader imellem sig, heriblandt især den vestlige, kinesiske og islamiske. Kritikere har peget på, at der også er andre brudflader, og at antallet af krige er faldet. Tilhængere har peget på det stadigt mere spændte forhold mellem Islam og Vesten.

Figurer