Åbn undermenuer...

Svag stat

En stat, hvor centralmagten enten har svært ved at klare forpligtelserne over for sin befolkning mht. at sørge for uddannelse, sundhed, boliger, jobs, ro og orden, skatteopkrævning osv. eller som har en meget lav grad af folkelig opbakning. Ofte er der tale om begge dele.  

Der er selvfølgelig tale om forskellige grader af svaghed hos statsmagten i svage stater. Derfor skelner man også mellem skrøbelige stater og direkte fejlslagne stater.

Figurer