Åbn undermenuer...

Alliance

Formel aftale mellem to eller flere stater om forsvar mod andre stater. Magtbalanceteorien handler om, at man indgår alliancer for at afbalancere hinanden, så ingen stat bliver så stærk, at den kan erobre de andre stater. Fx indgik de europæiske stater mange alliancer i det 19. og 20. århundrede, bl.a. Triplealliancen over for Tripleententen op mod 1. verdenskrig og aksemagterne contra de allierede under 2. verdenskrig. Disse alliancer kunne dog ikke forhindre de to verdenskrige. Under Den kolde Krig opstod NATO-alliancen og Warszawa-pagten for at skabe balance mellem øst og vest og forhindre krig. I regimeteori taler man om sikkerhedsstigen, hvor alliancer og stabile magtforhold er første trin på stigen, der fører væk fra anarkiet i det internationale politiske system.

Figurer