Åbn undermenuer...

Balancering

Et begreb fra IP-teorien neorealismen. I modsætning til de klassiske realister, der betragter magt som et mål i sig selv, ser neorealisterne magt som et middel til at opnå målet: sikkerhed. Det mest stabile internationale system – og det, der giver størst sikkerhed til de fleste stater - er ifølge neorealisterne et bipolært system som under Den kolde krig, hvor USA og Sovjetunionen afbalancerede hinanden, og hvor de ikke kom i direkte krig med hinanden. Hvis en enkelt stat opnår for megen magt i forhold til de andre stater – som fx USA i de sidste to årtier – vil det true andre staters overlevelse, og de vil derfor søge at modveje (balancere) supermagten ved at indgå alliancer eller lignende. Balancering er altså en adfærd, som systemets struktur ”producerer”.

 

Figurer