Åbn undermenuer...

Analyseniveauer i IP

International politik kan analyseres ud fra tre forskellige perspektiver: 

På systemniveau ser man på alle staterne ovenfra og fokuserer på relationerne mellem staterne og strukturen i det globale system af stater, der kan være præget af: Unipolaritet med én stormagt, bipolaritet med to stormagter eller multipolaritet med flere stormagter. De enkelte stater analyseres ikke, men opfattes som billiardkugler af forskellig størrelse. 

På nationalstatsniveau ser man på de enkelte stater med deres karakteristiske træk som ressourcer, kultur, historie, ideologi osv. Dette er med til at bestemme staternes handlen, og i samspillet med de andre stater søger staten at varetage sine nationale interesser. 

På beslutningstagerniveau er det den enkelte beslutningstager, som man ser på. Det er mennesker, der handler på staternes vegne, og disse beslutningstagere er påvirket af mange forhold. Vigtigt er begrebet perception, som er beslutningstagerens opfattelse af omverdenen. Beslutningstagerne handler ikke ud fra verden, som den er, men som de opfatter den. Derfor er de individuelle træk, beslutningsprocedurer og organisationsformer vigtige, når man vil forstå udenrigspolitiske beslutninger.