Åbn undermenuer...

Perception

Social perception beskriver, hvordan den måde omgivelserne opfattes på, bliver en del af vores bevidsthed og dermed påvirker meningsdannelsen. I perceptionsprocessen indgår en sortering af de mange sanseindtryk. Sorteringen kan opfattes som et filter. Det, der når igennem filtret, er bl.a. betinget af den socialisationsproces, individet har gennemløbet. Ligeledes er et andet vigtigt element, at forarbejdningen af de sanseindtryk, der når gennem filtret, er socialt betinget.

Læs videre