Åbn undermenuer...

Gate-keeper

Begrebet, som er udviklet af socialpsykologen Kurt Lewin i 1947, hører oprindeligt hjemme inden for journalistik og massekommunikation. Men det kan også bruges i bredere betydning i relation til fx politiske beslutningsprocesser. Gatekeeperen sørger for at kontrollere og filtrere informationsstrømmene. I mediemæssig sammenhæng handler det om journalisten, der afgør, hvilke kilder der skal medtages, eller redaktøren, der beslutter, hvilke historier der skal dækkes og trykkes.

På det politiske område fungerer embedsmænd og kommunikationsrådgivere som gatekeepere i forhold til politikerne, således at informationer, spørgsmål, henvendelser mm. filtreres og sorteres fra, inden de når frem til politikeren, bl.a. for at beskytte denne mod at blive overlæsset. Se Eastons systemfunktionalistiske model.