Åbn undermenuer...

Dissonansteori

Mulighederne for at have indflydelse på andre menneskers meningsdannelse er ikke kun et spørgsmål om en massiv og velargumenteret påvirkning. Det er bl.a. formuleret i dissonansteorien. Teorien opererer med tre forhold af afgørende betydning: A) De forestillinger, den person, der skal påvirkes, har om den aktuelle sag. B) Personens opfattelse af den, der søger at påvirke. C) Personens opfattelse af, hvad påvirkeren egentlig mener.  Teoriens postulat er, at vi som modtagere søger at undgå dissonanssituationer. F.eks. en situation, hvor vi på forhånd har en positiv holdning til et bestemt spørgsmål, en positiv holdning til den person, der søger at påvirke os, og en opfattelse af, at han mener det modsatte af, hvad vi oprindelig mente. Dissonanssituationen kan undgås ved at skifte holdning i spørgsmålet, ved at ændre holdning til personen, eller ved at omfortolke det budskab, som han kommer med.