Åbn undermenuer...

Transaktionsanalyse

En psykoterapeutisk retning, der bygger på en antagelse om, at der i barndommen udvikles grundlæggende forestillinger om individets roller og karakteristika som taber, vinder, offer osv. Disse roller aktiveres i samspil med andre. Yderligere opererer transaktionsanalysen med tre såkaldte jeg-tilstande: et forældre-jeg, som spejler individets kritiske og/eller beskyttende forældre, et voksen-jeg, der er rationelt, realitetsorienteret og analytisk, og et barne-jeg, som er det jeg, der søger tilbage til barnlige udtryksmåder og reaktionsmønstre. Kommunikation med andre er uproblematisk, så længe parterne er enige om, hvilke jeg-tilstande, der er i spil, men der opstår problemer, når jeg-tilstandene krydser hinanden. Fx hvis en voksen i sin kommunikation med en anden voksen person henvender sig til dennes barne-rolle, hvorved denne fastlåses i barnlige reaktionsmønstre. Transaktionsanalysen kan bl.a. afdække sådanne uhensigtsmæssige kommunikationsformer i parforhold, mellem lærer og elev, eller mellem medarbejder og arbejdsgiver.