Åbn undermenuer...

Symbolsk vold

Man taler om symbolsk vold eller diskursmagt, når dominerende grupper i samfundet påtvinger mindre magtfulde grupper deres virkelighedsopfattelse og praksis. De dominerende grupper skaber magt/indflydelse ved fx at bruge begreber, der farver virkeligheden på en bestemt måde. Det påstås ofte, at den politiske kamp i dag i høj grad foregår som en kamp om, hvilke diskurser der tilkæmper sig magten ved at dominere den offentlige og politiske debat.