Åbn undermenuer...

Receptionsforskning

Den sociologiske medieteori er knyttet til massemediernes samfundsmæssige rolle og til mediernes påvirkning af modtagerne. Den nyere medieteori lægger mere vægt på modtagernes aktive rolle end kanyleteorien og totrinshypotesen. Det gælder f.eks. receptionsforskningen, der dukkede op i 80'erne. I receptionsanalysen sammenlignes indholdsanalysen af en medietekst med en analyse af modtagernes forståelse og tolkning af samme medietekst.  Receptionsforskningen falder indenfor to grupper. Den ene tager udgangspunkt i massemediernes rolle i det moderne demokratiske samfund. Her er der fokus på aktualitets- og nyhedsprogrammer. Den anden gren har fokus på medierne som en del af befolkningens kultur. Her er interessen samlet om fiktions-genrer.