Åbn undermenuer...

Begrænset sprogkode

Kaldes også en restringeret sprogkode. Den engelske sociolog Basil Bernstein har identificeret to væsensforskellige sprogkoder: den udvidede elaborerede - sprogkode, som over- og middelklassen behersker, og den begrænsede restringerede som er arbejderklassens sprogkode. Denne sidste er karakteriseret ved et lille ordforråd og enkle sætninger med verbet i aktiv form. Derudover er der hyppigt tale om befalinger og spørgsmål, med begrænset brug af adverbier og adjektiver. Muligheden for at udtrykke personlige holdninger og værdier gennem denne sprogkode er begrænset. Noget sådant udtrykkes ofte i stedet non-verbalt gennem kropssprog. Sprogkoden afspejler bl.a. det, som sproget bruges til i hverdagen fx på arbejdspladsen i nogle sociale grupper, og den fungerer udmærket til at markere fællesskab, sammenhold og forskelle til andre grupper, men mindre godt i sammenhænge, hvor der efterspørges analyse og personlig stillingtagen, som fx i gymnasiet og på de videregående uddannelser.