Åbn undermenuer...

Totrinshypotesen

En række forskningsprojekter i 1950'erne såede tvivl om kanyleteoriens simple forståelse af kommunikationsprocessen. I stedet formuleredes to-trinshypotesen, der postulerer, at kommunikationen foregår i to trin: et trin fra massemedie til såkaldte opinionsledere, der videreformidler budskabet til det sociale netværk, de er en del af.  En række studier har ikke lagt så meget vægt på den direkte påvirkning, men mere på det, der kaldes mediernes dagsordensættende funktion. Mediernes indflydelse er efter denne teori først og fremmest at påvirke, hvilke temaer der opfattes som vigtige i den offentlige debat.

Figurer