Åbn undermenuer...

Nyhedskriterier

For at en begivenhed skal blive udvalgt som nyhed, skal den opfylde nogle bestemte nyhedskriterier. Som eksempel på nyhedskriterier skal her nævnes fem kriterier, som er

Få adgang til Samfundsfag.dk