Åbn undermenuer...

Nyhedskriterier

For at en begivenhed skal blive udvalgt som nyhed, skal den opfylde nogle bestemte nyhedskriterier. Som eksempel på nyhedskriterier skal her nævnes fem kriterier, som er hentet fra Danmarks Journalisthøjskole:

  1. En begivenhed eller et emne skal have noget usædvanligt og overraskende over sig.
  2. Der skal være tale om noget nyt og hidtil ukendt.
  3. Det skal gerne handle om personer eller forhold, som modtagerne kan identificere sig med.
  4. Den skal gerne have konsekvenser for modtagernes dagligdag.
  5. Må gerne indeholde en konflikt, der giver mulighed for elementær spænding.