Åbn undermenuer...

Hegemonistisk stabilitetsteori

Under neorealismen – en af hovedteorierne inden for IP – findes der en række delteorier, bl.a. teorien om hegemonistisk stabilitet. Denne teori hævder, at orden i det internationale system bedst sikres af en enkelt altdominerende supermagt – der er altså tale om et unipolært system. Ifølge denne teori opretholdes den aktuelle globaliserede verdensorden af primært USA's overvældende magt, og denne verdensorden vil blive truet, når udfordrere til rollen som hegemon, fx Kina, får forøget sine relative magtressourcer i forhold til USA's. Teorien om hegemonisk stabilitet er således uenig med den overordnede neorealistiske IP-teori, der betragter et bipolært system som den mest stabile verdensorden.

 

Figurer