Åbn undermenuer...

Magtbalance

En situation i international politik, hvor stater gerne gennem alliancer holder hinanden i skak. Det er en central opfattelse hos realisterne, at stater varetager deres nationale interesser ved hjælp af militær magt. Såfremt en eller flere stater opruster og dermed truer deres naboer, vil nabostaterne slutte sig sammen og danne en modvægt (balance) over for denne trussel. I et multipolært system vil der være tale om skiftende alliancer, mens et bipolært system alene opretholder balancen ved, at de to supermagter opruster eller nedruster i takt. Under Den kolde Krig udviklede der sig en terrorbalance, hvor begge supermagter var i stand til at tilintetgøre modparten med atomvåben. Magtbalancer kan også eksistere i regionale systemer, fx Mellemøsten.

Figurer