Åbn undermenuer...

Magtressourcer i international politik

En stats ressourcer kan opdeles i militære og ikke-militære ressourcer. De militære ressourcer er soldater og våben. Undertiden medregnes en række bagvedliggende ressourcer som befolkning, landareal, BNP og teknologi. Kineserne slog tidligere på, at Kina ville være uovervindeligt på grund af den store kinesiske befolkning, og Rusland har både under Napoleonskrigene og under 2. verdenskrig været umuligt at erobre på grund af det store landareal. En nærliggende opdeling går mellem hård og blød magt. Den hårde magt består først og fremmest af våben, mens den bløde magt omfatter kulturelle værdier, diplomati, ideologi og livsstil, som skaber respekt i andre lande.

Figurer