Åbn undermenuer...

Offensiv neorealisme

Under neorealismen – en af hovedteorierne inden for IP – findes der en række delteorier, bl.a. teorien om offensiv neorealisme. Denne teori, der også betegnes som aggressiv neorealisme, hævder, at strukturen i det internationale system opmuntrer stater til at maksimere deres militære kapabiliteter og for stormagters vedkommende endda at stræbe efter hegemoni. Sådanne bestræbelser får den konsekvens, at konkurrencen om at opnå mest sikkerhed bliver intensiveret. Teorien om offensiv neorealisme står i modsætning til teorien om defensiv neorealisme.

Figurer