Åbn undermenuer...

Ikke-intervention

I FN-pagten er staternes suveræne ligeberettigelse fastslået i art.7 som en af organisationens vigtigste grundsætninger. I moderne stater er et lands suverænitet alene placeret hos statens øverste myndigheder, først og fremmest regeringen. Andre stater har derfor ingen ret til at blande sig – intervenere - i et lands indre forhold.

I de senere årtier er der imidlertid sket en vis udhuling af FN-systemets suverænitetsprincip, idet beskyttelsen af menneskerettigheder er blevet tillagt øget betydning og såkaldte humanitære interventioner derfor i stigende grad er blevet anset for berettigede. 

Figurer