Åbn undermenuer...

Handlerum (IP)

Et begreb, der karakteriserer en stats selvstændighed i forhold til at forfølge sine udenrigspolitiske interesser. Fokus er således på, i hvilket omfang beslutningstagerne har mulighed for at realisere de udenrigspolitiske målsætninger, som regeringen og parlamentet har formuleret.

En stats handlerum i international politik kan begrænses af både indenrigs- og udenrigspolitiske forhold. Adaptationsmodellen, der er en model over udenrigspolitiske adfærdsformer, bygger på den opfattelse, at alle staters udenrigspolitik kan forstås som en tilpasning (”adaptation”) til krav og ændringer, der enten kommer internt fra staten selv eller fra dens omgivelser. Modellen indeholder to hovedvariable: indflydelsesevne, dvs. om en stat er i stand til at påvirke sine omgivelser, og stressmodtagelighed, hvorved forstås, om en stat er afhængig af sine omgivelser.

Figurer

Læs videre