Åbn undermenuer...

Anarkisme

Politisk ideologi, der tilsigter et samfund bygget på frivillige sammenslutninger, og hvor ingen mennesker har magt over andre eller udnytter andre. Anarkismen er således fjendtligt indstillet over for såvel statsmagt som kapitalmagt. Historisk set udviklede den anarkistiske bevægelse sig sammen med kommunismen og socialismen, men havde kun få steder (navnlig i Spanien) en lignende gennemslagskraft. Anarkismen er uforenelig med leninismens elitære idéer om en revolutionær avantgarde. Anarkistiske idéer var et væsentligt element i ungdomsoprøret, og er det i dag i de såkaldt autonome miljøer.