Åbn undermenuer...

Populisme

Den politiske strategi, der bygger på en simpel appel til jævne mennesker og deres formodede modvilje mod samfundseliten i social, kulturel og økonomisk forstand.  Man kan skelne mellem en venstrepopulistisk og en højrepopulistisk variant. I 1970'erne og 80'erne fandtes en del populisme på den politiske venstrefløj, som rettede sig mod de kapitalistiske magthavere og deres lakajer. I Danmark var et parti som Fælleskurs udpræget venstrepopulistisk, men også de mere etablerede venstrefløjspartier betjener sig jævnligt af en populistisk retorik. Højrepopulismen retter sig snarere mod den kulturelle og intellektuelle elite, der anklages for at være venstredrejet, og den har ofte haft en patriotisk eller nationalistisk tendens. Siden 1990 har såkaldt nationalpopulistiske partier vundet stor tilslutning i mange europæiske lande. Kritikken retter sig her mod indvandringen af kulturfremmede mennesker og forræderiet hos den politiske og kulturelle elite, der har ladet det ske. Også VK-regeringens kampagner mod eksperter og smagsdommere kan ses som et udtryk for en populistisk strategi.

Læs videre