Åbn undermenuer...

Højre/venstreorienteret

Er en måde at inddele politiske holdninger på, der stammer fra den franske revolution, hvor de, der ønskede hurtige og vidtgående samfundsomvæltninger, anbragte sig til venstre i Nationalforsamlingens sal, mens de, som ønskede langsomme og gradvise eller slet ingen samfundsændringer, anbragte sig til højre i salen. Betegnelsen højre blev således knyttet til de konservative kræfter, mens venstre blev knyttet til de liberale. Efter socialismens fremkomst overtog denne ideologi stort set den venstre position, mens de liberale blev set som en centrumskraft. I USA gælder den oprindelige politiske skelnen mellem højre (konservative) og venstre (liberale) dog stort set fortsat.

Figurer